Đề tài NCKHSPUD Môn Sinh học 12: Phương pháp dạy học chương cá thể và quần thể sinh vật


Như chúng ta đã biết khái niệm vừa là kết quả, vừa là phương tiện của tư duy. Quá trình nhận thức của con người thực chất là quá trình hình thành và sử dụng khái niệm. vì vậy dạy và học khái niệm là vấn đề cốt lõi của quá trình dạy học. Trong dạy học chúng ta không chỉ chú ý đến việc hình thành và phát triển các khái niệm riêng lẻ mà cần quan tâm đến cả một hệ thống khái niệm liên quan với nhau. Chính sự xác lập các mối quan hệ lôgic và liên tục trong sự hình thành hệ thống khái niệm là cơ sở của sự hình thành thế giới quan khoa học. Một trong những phương pháp để hệ thống được khái niệm là xây dựng hệ thống khái niệm.

Loại file: word - Số trang: 12 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://tailieu.bantintuvan.com/huong-dan-tai-lieu/Việc học các khái niệm, hiểu được các khái đã khó. Rồi từ các khái niệm lại vận dụng kiến thức vào thực tiễn là một khoảng cách rất xa, việc vận dụng các khiến thức vào thực tế ở nhiều khâu khác nhau trong quá trình giảng dạy các kiến thức trên lớp, đồng thời cũng rèn cho học sinh cách hệ thống kiến thức trong các giờ tự học ở nhà. Vận dụng sự hiểu biết vào đời sống sản xuất để khi lập nghiệp các em có kiến thức thực tế nhiều hơn là chỉ trên lí thuyết.

Đối với bộ môn sinh học, kiến thức cơ bản nhất là hệ thống các khái niệm, các quy luật sinh học liên hệ chặt chẽ với nhau được hình thành và phát triển theo một trật tự lôgic, Việc phân loại, sắp xếp các khái niệm Sinh học thành hệ thống là rất quan trọng. Với khối lượng khái niệm rất lớn nếu lĩnh hội không có hệ thống thì học sinh không thể nắm vững, nhớ lâu và vận dụng được.

Hiệu quả của việc sử dụng dạy các khái niệm lấy các ví dụ trong thực tế và ý nghĩa của những nội dung đó trong dạy học đã được chứng minh ở nhiều môn học.


Tìm theo từ khóa: , , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan