Đề tài NCKHSPUD Môn Sinh học 11: Sử dụng câu hỏi và bài tập trong giảng dạy Sinh học chuyên đề Trao đổi nước ở thực vật cho học sinh khối chuyên Sinh


Nếu thế kỷ XX được xem là thế kỷ của công nghệ thông tin thì thế kỷ XXI là thế kỷ của công nghệ sinh học. Tri thức thuộc lĩnh vực sinh học có tốc độ tăng, đổi mới và bổ sung lớn nhất. Vậy phải dạy và học thế nào để đáp ứng được nhu cầu của xã hội, bắt kịp với tốc độ phát triển của khoa học?

Loại file: word - Số trang: 24 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://tailieu.bantintuvan.com/huong-dan-tai-lieu/Câu trả lời ở đây không phải là dạy cái gì mà dạy như thế nào để có được những thế hệ HS chủ động, tích cực trong học tập, không ngừng tự học, say mê, tìm tòi, khám phá những tri thức mới. Điều đó đòi hỏi cần thiết phải có sự đổi mới trong giáo dục, đặc biệt là đổi mới về phương pháp dạy và học.

Bồi dưỡng HSG cũng cần có phương pháp riêng để học sinh có thể chủ động, tích cực trong tìm tòi, khám phá tri thức mới. Để rèn luyện và nâng cao năng lực nhận thức và năng lực tư duy của HS đồng thời phát huy được tính tích cực chủ động của đối tượng học sinh chuyên, học sinh giỏi, tôi chọn hướng nghiên cứu: Hệ thống hóa các dạng câu hỏi bài tập áp dụng vào giảng dạy Sinh lý học thực vật chuyên đề Trao đổi nước ở thực vật.


Tìm theo từ khóa: ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan