Đề tài NCKHSPUD Môn Lich sử 12: Việc rèn kĩ năng làm bài sẽ nâng cao chất lượng bộ môn và tạo hứng thú học tập bộ môn lịch sử cho các em học sinh.


     Rèn kĩ năng, phương pháp làm bài thi các bộ môn trong học tập của học sinh nói chung và phương pháp làm bài môn Lịch sử nói riêng là rất quan trọng. Bởi thực tế cho thấy một bộ phận lớn học sinh hiện nay kĩ năng làm bài các môn xã hội nhất là môn Lịch sử rất kém. Điều đó đã được thể hiện qua các kì thi tốt nghiệp và Đại học vừa qua. Một trong những nguyên nhân làm cho chất lượng thi môn Lịch sử kém là học sinh chưa có kĩ năng làm bài. Giải pháp của tôi là thường xuyên rèn kĩ năng làm bài thi và làm bài kiểm tra cho học sinh.

Loại file: word - Số trang: 14 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://tailieu.bantintuvan.com/huong-dan-tai-lieu/     Nghiên cứu được tiến hành trên hai lớp tương đương: Lớp 12A3 là lớp thực nghiệm và lớp 12A2 là lớp đối chứng. Đây là hai lớp cùng học chương trình cơ bản. Lớp thực nghiệm được thực hiện giải pháp thay thế khi giáo viên vừa dạy, vừa rèn kĩ năng làm bài cho học sinh. Kết quả là điểm bài kiểm tra lớp thực nghiệm sau tác động đã đạt kết quả học tâp cao hơn điểm bài kiểm tra của lớp đối chứng. Điều đó chứng minh rằng việc rèn kĩ năng làm bài cho học sinh đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng bộ môn Lịch sử.


Tìm theo từ khóa: , , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan