Đề tài NCKHSPUD Môn Lich sử 12: Sử dụng bảng biểu và sơ đồ trong dạy học lịch sử việt nam để nâng cao kết quả học tập của học sinh lớp 12 trường THPT


Xuất phát từ thực trạng trên, sau nhiều năm giảng dạy Lịch sử 12 tôi đã chọn đề tài: Sử dụng bảng biểu và sơ đồ trong dạy học  lịch sử Việt Nam để nâng cao kết  quả  học tập của học sinh lớp 12 trường THPT ABC để tìm hiểu và nghiên cứu.

Loại file: word - Số trang: 21 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://tailieu.bantintuvan.com/huong-dan-tai-lieu/  Trong quá trình nghiên cứu tôi đã chọn thiết kế trước và sau tác động với các nhóm tương đương, tiến hành trên hai lớp 12A7(lớp thực nghiệm) và 12A4(lớp đối chứng). Khi dạy lớp đối chứng tôi chuẩn bị giáo án như bình thường. Khi dạy lớp thực nghiệm tôi chuẩn bị hệ thống bảng biểu và sơ đồ vào bài dạy. Tiến hành dạy thực nghiệm theo đúng thời khóa biểu và phân phối chương trình để đảm bảo tính khách quan.

Kết quả cho thấy điểm trung bình của lớp thực nghiệm sau khi tác động cao hơn điểm trung bình của lớp đối chứng.Qua kiểm chứng bằng T-test độc lập đã chứng minh rằng kết quả 2 nhóm trước tác động là tương đương. Sau tác động kiểm chứng chênh lệch điểm TB bằng T-test cho kết quả p = 0,0032 cho thấy sự chênh lệch giữa điểm TB nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng rất có ý nghĩa. Chênh lệch điểm TB nhóm thực nghiệm cao hơn điểm TB nhóm đối chứng là không ngẫu nhiên mà do kết quả của tác động. Mức độ ảnh hưởng SMD = 0,8. Điều đó cho thấy mức độ ảnh hưởng của dạy học có sử dụng bảng biểu và sơ đồ trong khi dạy Lịch sử Việt Nam lớp 12 ảnh hưởng đến kết quả học tập của nhóm thực nghiệm là  Lớn ( theo tiêu chuẩn của Cohen).

      Như vậy Sử dụng bảng biểu và sơ đồ trong dạy học  lịch sử Việt Nam lớp 12

làm cho bài học lịch sử nhẹ nhàng và đơn giản hơn, giúp các em ghi nhớ nhanh chóng và chính xác các kiến thức lịch sử cơ bản, hiểu được mối liên hệ, mối quan hệ nhân quả giữa các sự kiện, biết cách tổng hơp, hệ thống, khái quát các sự kiện lịch sử.

 Rèn luyện kỹ năng tư duy logic, khả năng tự học tự nghiên cứu, các em được tham gia vào bài giảng nên mạnh dạn và tự tin khi trình bày quan điểm về một vấn đề dẫn tới kết  quả  học tập của học sinh lớp 12 được nâng lên rõ rệt.

 


Tìm theo từ khóa: , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan