Đề tài NCKHSPUD Môn Lich sử 12: Phương pháp sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học lịch sử việt nam giai đoạn 1930 -1954


Nói đến lịch sủ là học sinh nói đến sự kiện lịch sử mà những sự kiện lịch sử đó diễn ra trong một thời gian và không gian nhất định. Trong mỗi tiết học, một chương hay một khóa trình lịch sử. Chúng ta bắt gặp rất nhiều sự kiện lịch sử, khi đọc học sinh thường thấy khô khan, khó nhớ, kết quả học tập thấp.

Loại file: word - Số trang: 17 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://tailieu.bantintuvan.com/huong-dan-tai-lieu/Vì vậy một nhiệm vụ quan trọng của người dạy lịch sử là phải cung cấp cho học sinh những sự kiện cụ thể sinh động, có hình ảnh, để khôi phục bức tranh quá khứ đúng như nó tồn tại. Ngoài ra còn phải cung cấp cho học sinh những sự kiên trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội. Muốn làm được điều đó người giáo viên đã sử dụng nhiều biện pháp sư phạm, sử dụng tài liệu tranh ảnh, lược đồ, đoạn phim tư liệu, sử dụng máy chiếu, power point. Trong đó sử dụng đồ dung trực quan có vai trò to lớn trong việc tạo biểu tượng lịch sử, giúp học sinh hiểu sâu sắc về sự kiện nhân vật. Hơn nữa đồ dung trực quan  có tác động mạnh đến tư tưởng, tình cảm của người đọc đồng thời góp phần làm cho bài giảng sinh động hấp dẫn, nâng cao được hướng thú và kết quả học tập cho học sinh.


Tìm theo từ khóa: , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan