Đề tài NCKHSPUD Môn Lich sử 12: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”trong bài học môn lịch sử nhằm nâng cao kết quả học tập của học sinh lớp 12 ở trường THPT


Hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, góp phần thực hiện nhiệm vụ của ngành giáo dục nói chung và trường THPT An Dương nói riêng, với vai trò của một giáo viên bộ môn Lịch sử tôi đã nghiên cứu đề tài này với mục đích hình thành ở học sinh những cơ sở vững chắc của nhân cách xã hội chủ nghĩa, có lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, có lòng yêu nước và tinh thần quốc tế vô sản, có đạo đức cách mạng. Đồng thời đề tài cũng góp phần gây hứng thú học bộ môn, rèn thái độ chuyên cần, kỹ năng tự học để sau này bước vào cuộc sống tự lập của người lao động góp phần xây dựng bảo vệ Tổ quốc.

Loại file: word - Số trang: 18 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://tailieu.bantintuvan.com/huong-dan-tai-lieu/Đề tài được nghiên cứu trong nhiều năm và tiến hành ở 2 nhóm tương đương là 2 lớp 12: 1 lớp dạy thực nghiệm, 1 lớp dạy đối chứng với nội dung phần lịch sử Việt Nam giai đoạn 1954-2000. Kết quả cho thấy đề tài có ảnh hưởng tích cực đến kết quả học tập bộ môn của học sinh, lớp dạy thực nghiệm đạt kết quả cao hơn lớp đối chứng.

Điểm bài kiểm tra của lớp thực nghiệm là: 7,20; điểm kiểm tra của lớp đối chứng là 8,08; Kết quả kiểm chứng t-test cho thấy p < 0,05 có nghĩa là có sự khác biệt lớn giữa điểm trung bình của lớp thực nghiệm và lớp đối chứng. Điều đó chứng minh rằng việc đẩy mạnh tuyên truyền của cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã nâng cao kết quả học tập cho học sinh lớp 12 ở trường THPT ABC.


Tìm theo từ khóa: , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan