Đề tài NCKHSPUD Môn Lich sử 12: Giảng dạy về quan hệ quốc tế sau chiến tranh thế giới thứ hai cho học sinh giỏi


Đối với học sinh phổ thông nói chung, đặc biệt học sinh giỏi, ph­ương pháp học là tự chọn (trong việc nắm kiến thức, suy nghĩ tìm hiểu và diễn đạt bằng lời nói và viết).

Loại file: word - Số trang: 19 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://tailieu.bantintuvan.com/huong-dan-tai-lieu/          Giáo viên trong việc đổi mới ph­ương pháp dạy học đã khắc phục việc đọc cho học sinh chép, rồi học thuộc lòng đã trả lời các câu hỏi đặt ra một cách công thức, nặng về ghi nhớ, biết mà không hiểu, hoặc hiểu không sâu sắc. Vì vậy, học sinh dễ lúng túng khi gặp một đề thi không buộc các em chỉ học không, chép lại sách giáo khoa hay bài giảng của thầy. Đề thi đối với học sinh giỏi bao giờ cũng có vấn đề cần giải quyết, dựa trên cơ sở nắm vững kiến thức Lịch sử và biết suy nghĩ đã làm bài theo yêu cầu nêu ra.

          Phương pháp dạy học Lịch sử theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh là cơ sở cho việc bồi d­ưỡng học sinh giỏi. Tuy nhiên, do yêu cầu của việc thi tuyển học sinh giỏi các cấp mà việc dạy học của giáo viên phải làm sao cho các em làm bài tốt.


Tìm theo từ khóa: , , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan