Đề tài NCKHSPUD Môn Lich sử 12: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng kênh hình SGKtrong dạy học lịch sử THPT


Xuất phát từ yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học và thực tiễn dạy học bộ môn, để nâng cao hiệu quả dạy học phát huy tính  tích cực của học sinh, việc sử dụng kênh hình sách giáo khoa không chỉ minh họa làm cơ sở cho việc tạo biểu tượng lịch sử mà còn là nguồn cung cấp kiến thức cho học sinh. Hệ thống kênh hình trong sách giáo khoa có nhiều loại  như lược đồ, tranh ảnh…mỗi giáo viên cần phải xác định cho mình những biên pháp sử dụng và khai thác hệ thống kênh hình một cách có hiệu quả  nhất theo  hướng phát  huy tính tích cực học tập của học sinh.

Loại file: word - Số trang: 27 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://tailieu.bantintuvan.com/huong-dan-tai-lieu/Thực tế giáo viên vẫn chưa triệt để khai thác kênh hình, chưa biết khai thác kênh hình trong  sách giáo khoa, nặng về thuyết trình kiến thức, xem kênh hình. Học sinh chưa tự biết cách học, tìm hiểu tư liệu chỉ dừng lại ở mức độ xem kênh hình, sợ học môn Lịch sử cho rằng đó là môn học thuộc lòng.

 - Giải pháp của tôi là giáo viên phải chuẩn bị tốt về kiến thức, tư liệu phục vụ cho bài giảng, hiểu mục đích sử dụng  của những tư liệu đó, ngoài nguồn kênh hình trong SGK còn hỗ trợ CNTT dùng nhiều kênh hình hỗ trợ cho việc phân tích kênh hình trong SGK  để làm rõ nội dung trọng tâm của bài. Giáo viên chuẩn bị câu hỏi phù hợp với trình độ học sinh ở các khối lớp, giao việc cho học sinh về tìm hiểu trước kênh hình trong SGK, hướng dẫn học sinh quan sát và sử dụng câu hỏi gợi mở nhằm làm cho học sinh hiểu sâu những hình ảnh kiến thức lịch sử phát triển khả năng quan sát, tưởng tượng tư duy, ngôn ngữ …học sinh có hứng thú khai thác kênh hình chủ  động  tiếp thu kiến thức  trong các giờ học


Tìm theo từ khóa: , , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan