Đề tài NCKHSPUD Môn Hóa học 12: Phương pháp chung để giải bài toán hóa học hữu cơ


Việc dạy học ở trường phổ thông là làm cho học sinh nắm vững tri thức phổ thông cơ bản, hiện đải phù hơp với thực tế Việt Nam.Nắm vững tri thức là hiểu sâu nhớ lâu vận dụng tốt những tri thức đã học ” Nhu cầu vận dụng trithức vô cùng quan trọng vi nhui cầu vân dụng tri thức vưa là kết quả của viêc nắm vưng tri thức vừa lamột yếu tố không thể thiếu dược của viêc nắm vững tri thức”Nắm vung tri thức phải đồng thời biến tri thức thành kỹ năng, kỹ sảo, thói quen.

Loại file: word - Số trang: 24 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://tailieu.bantintuvan.com/huong-dan-tai-lieu/Người giáo viên cần phải biến dạy học sinh vận dụng kiến thức để học sinh “tự giác, tíc cực, tự lực đạt tới mục đích”Như vậy bài tập là một trong những phương pháp  quan trọng nhất để nâng cao châtt lượng day học bộ môn. mặt khác giải bài tâp là một phương pháp học tâp tích cực có hiệu quả giúp học sinh nắm vững tri thức.


Tìm theo từ khóa: , , , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan