Đề tài NCKHSPUD Môn Hóa học 12: Nâng cao kết quả học tập môn hóa học của học sinh trung học phổ thông qua việc sử dụng các thí nghiệm theo hướng dạy học tích cực


Trong định hướng xây dựng chương trình hóa học THCS và THPT thì các TNHH, phương tiện dạy học được sử dụng chủ yếu như là nguồn kiến thức để HS tìm tòi phát hiện và thu nhận kiến thức. Như vậy TNHH được chú trọng sử dụng nhiều hơn trong dạy học hóa học theo hướng dạy học tích cực.

Loại file: word - Số trang: 29 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://tailieu.bantintuvan.com/huong-dan-tai-lieu/          Thực tế trong dạy học hóa học ở nhiều trường trên địa bàn Thành phố ABC hiện nay, qua khảo sát cho thấy, trong các giờ thực hành GV mới chỉ hướng dẫn HS cách tiến hành TN, còn trong các giờ dạy bài mới GV mới chỉ tiến hành các TN đơn giản và sử dụng chủ yếu để minh họa cho kiến thức mà GV đã thông báo. Việc sử dụng TNHH theo hướng dạy học tích cực mới chỉ được tiến hành ở các tiết dạy rút kinh nghiệm, các tiết thao giảng, trong hội thi thực hành sử dụng thiết bị dạy học.

Từ thực tế trên dẫn đến: HS ít được chủ động, tích cực trong TNHH, do đó việc lĩnh hội kiến thức hóa học không bản chất, không sâu sắc.

Vì vậy, sử dụng TNHH trong dạy học hóa học theo hướng dạy học tích cực là cần thiết nhằm phát huy năng lực nhận thức hóa học, rèn kĩ năng thực hành cho học sinh và nâng cao kết quả học tập môn Hóa học THPT.


Tìm theo từ khóa: , , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan