Đề tài NCKHSPUD Môn địa lý 12: Nâng cao hiệu quả học tập của học sinh khi dạy bài 31- Địa : “Vấn đề phát triển thương mại và du lịch” bằng hình thức trò chơi Địa lí


Trong dạy học địa lí ở trường THPT, có nhiều hình thức dạy học khác nhau như: dạy học cá nhân, theo nhóm, theo lớp, dạy học ngoài trời, tham quan, khảo sát địa phương…Việc đổi mới phương pháp dạy học đòi hỏi phải phối hợp các hình thức dạy học một cách linh hoạt. Tuy nhiên, các hình thức dạy học ngoài trời, khảo sát địa phương, tham quan … thường khó thực hiện do số học sinh trong các lớp của trường THPT ABC thường đông, khó khăn cho vấn đề quản lí học sinh, thiếu kinh phí,…nên không thể áp dụng phổ biến với các lớp. Vì vậy, các hình thức dạy học trong lớp vẫn là phổ biến. Nhưng nếu lặp đi lặp lại các hình thức dạy học cá nhân, cặp, nhóm hay cả lớp sẽ khiến cho học sinh dễ nhàm chán, thiếu sự chú ý đối với bài học.

Loại file: word - Số trang: 26 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://tailieu.bantintuvan.com/huong-dan-tai-lieu/Giải pháp của tôi là sử dụng hình thức trò chơi địa lí để nâng cao kết quả dạy học bài 31 địa lí 12: “Vấn đề phát triển thương mại và du lịch”

Nghiên cứu được tiến hành trên 2 nhóm tương đương: hai lớp 12 trường THPT ABC: 1 lớp thực nghiệm và 1 lớp đối chứng. Lớp thực nghiệm được thực hiện giải pháp thay thế khi dạy bài 31: “Vấn đề phát triển thương mại và du lịch”. Kết quả cho thấy tác động có ảnh hưởng rõ rệt đến hứng thú và kết quả học tập của học sinh: Lớp thực nghiệm đạt kết quả học tập cao hơn so với lớp đối chứng.  Điểm bài kiểm tra đầu ra của lớp thực nghiệm có giá trị trung bình là 8,18; điểm bài kiểm tra đầu ra của lớp đối chứng là 7,6. Kết quả kiểm chứng t-test cho thấy p < 0,05 có nghĩa là có sự khác biệt lớn giữa điểm trung bình của lớp thực nghiệm và lớp đối chứng. Điều đó chứng minh rằng sử dụng hình thức trò chơi địa lí trong dạy học địa lí lớp 12, bài 31 ”Vấn đề phát triển thương  mại và du lịch” đã nâng cao hiệu quả học tập của học sinh.


Tìm theo từ khóa:

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan