Đề tài NCKHSPUD Mầm non: Sáng tạo trò chơi học tập giúp trẻ mẫu giáo lớn phát triển khả năng định hướng trong không gian


Nghiên cứu được tiến hành trên 2 nhóm tương đương ở 2 lớp 5 tuổi Trường Mầm non  xxx . Lớp 5 tuổi A là lớp thực nghiệm ,lớp 5 tuổi B là lớp đối chứng. Lớp thực nghiệm được thực hiện các giải pháp thay thế khi dạy trẻ các bài xác định phía phải, trái, phía trên, dưới, phía trước, sau của bản thân và của đối tượng khác.

Loại file: word - Số trang: 12 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://tailieu.bantintuvan.com/huong-dan-tai-lieu/Xác định vị trí của vật trên mặt phẳng. Kết quả cho thấy tác động đã ảnh hưởng rõ rệt đến kết quả của trẻ. Lớp thực nghiệm đã đạt được kết quả cao hơn so với lớp đối chứng. Điểm bài kiểm tra sau tác động của lớp thực nghiệm có giá trị trung bình là 8,05; điểm kiểm tra của lớp đối chứng có giá trị trung bình là 6,95. Kết quả kiểm chứng T-TEST cho thấy p =0,04 < 0,05  chứng minh rằng việc sáng tạo các trò chơi học tập đã giúp trẻ mẫu giáo lớn phát triển khả năng định hướng trong không gian là có nghĩa.


Tìm theo từ khóa:

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan