ĐỀ TÀI NCKHSPUD MẦM NON: “NÂNG CAO VÀ PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ CHO TRẺ 4 TUỔI THÔNG QUA CÁC BÀI ĐỒNG DAO”


ĐỀ TÀI NCKHSPUD MẦM NON:  NÂNG CAO VÀ PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ CHO TRẺ 4 TUỔI THÔNG QUA CÁC BÀI ĐỒNG DAO

Loại file: word - Số trang: 25 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://tailieu.bantintuvan.com/huong-dan-tai-lieu/I – TÓM TẮT ĐỀ TÀI

Như chúng ta đã biếtngôn ngữ là người bạn đồng hành không thể thiếu của con người. Đó vừa là công cụ của giao tiếp vừa là phương tiện để tư duy. Với trẻ em ngôn ngữ đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành và phát triển tâm lý cho trẻ. Nhờ có ngôn ngữ trẻ em trở thành một thành viên của xã hội loài người.Và cũng nhờ ngôn ngữ tư duy khám phá thế giới xung quanh, tích luỹ kinh nghiệm, giải quyết các tình huống trong cuộc sống. Vì vậy ngôn ngữ chính là phương tiện để giáo dục trẻ một cách toàn diện.Mục tiêu của giáo dục mầm non là hình thành cho trẻ những cơ sở đầu tiên của nhân cách con người mới xã hội chủ nghĩa. Những con người phát triển toàn diện về các mặt Đức, Trí, Thể, Mỹ. Ngôn ngữ nói cần chính xác, dễ hiểu, để mọi người không hiểu một vấn đề này thành vấn đề khác. Qua đó càng khẳng định vai trò của những người làm công tác giáo dục trẻ phải tạo điều kiện cho trẻ phát triển nhân cách toàn diện. Một trong những yếu tố quan trọng góp phần phát triển nhân cách trẻ toàn diện cho trẻ đó là việc phát triển ngôn ngữ. Nếu ngôn ngữ của trẻ tốt sẽ giúp trẻ nhận thức về thế giới xung quanh một cách chính xác, rõ ràng, tích cực, sáng tạo trong hoạt động nhận thức. Với trẻ 4 tuổi ta thấy, ngôn ngữ của trẻ đã phát triển, vốn từ của trẻ đã được mở rộng, trẻ nói được nhiều câu và câu đã trọn nghĩa,vốn từ của trẻ đã trở lên phong phú hơn, trẻ đã biết diễn đạt một số câu có cấu trúc ngữ pháp phức tạp hơn. Xong điều quan trọng là ở lứa tuổi này việc hình thành và phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ. Tuy nhiên trẻ lại rất nhạy cảm với ngôn từ, đặc biệt là ngôn từ trong các bài hát ru, đồng dao, ca dao. Các bài đồng dao có tác dụng to lớn trong việc giáo dục, nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ, đồng thời rèn luyện thể chất cho trẻ khi đựơc kết hợp với trò chơi dan gian thú vị. Sâu xa hơn đây còn là cách giúp bảo lưu và duy trì những giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc Việt Nam cho thế hệ sau. Đặc biệt các bài đồng dao có tác dụng phát triển ngôn ngữ cho trẻ rất lớn bởi lời các bài đồng dao đa phần mộc mạc,  nhưng phong phú về vốn từ, sinh động về hình ảnh lại có vần điệu dễ thuộc, dễ nhớ nên nhẹ nhàng in đậm vào tâm trí trẻ.


Tìm theo từ khóa: ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan