ĐỀ TÀI NCKHSPUD mầm non: Nâng cao chất lượng giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ 5 tuổi


ĐỀ TÀI NCKHSPUD mầm non: Nâng cao chất lượng giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ 5 tuổi

Loại file: word - Số trang: 15 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://tailieu.bantintuvan.com/huong-dan-tai-lieu/Kết quả cho thấy tác động đã có ảnh hưởng rõ rệt đến  ý thức bảo vệ môi trường của trẻ. Lớp thực nghiệm cao hơn lớp đối chứng, tổng điểm kiểm tra đầu ra các hoạt động của lớp thực nghiệm có giá trị trung bình là 9,17; kiểm tra đầu ra của nhóm đối chứng là 7,94 (chênh lệch 1,23). Mặt khác kết quả kiểm chứng T – test độc lập sau tác động p = 0,00006 cho thấy p < 0,05 và mức độ ảnh hưởng là SMD = 0,89 như vậy mức độ ảnh hưởng của đề tài là rất lớn.


Tìm theo từ khóa: ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan