Đề tài NCKHSPUD mầm non: Một số biện pháp xây dựng môi trường học tập cho trẻ 5 tuổi thông qua hoạt động góc


Đất nước ta đang biến đổi theo từng ngày, từng giờ nhằm phát triển toàn diện về mọi mặt. Hòa chung với công cuộc đổi mới của đất nước, trong những năm gần đây cùng với sự nỗ lực trong đổi mới giáo dục, thì giáo dục mầm non cũng đã tiến hành đổi mới chương trình chăm sóc giáo dục. Đổi mới cách xây dựng và tổ chức môi trường giáo  dục trẻ là một vấn đề cốt yếu trong việc đổi mới chương trình giáo dục mầm non.

Loại file: word - Số trang: 22 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://tailieu.bantintuvan.com/huong-dan-tai-lieu/Chính vì vậy trong năm học này  năm học 2011- 2012 sở GD& ĐT  xxx  đã chỉ đạo chuyên đề xây dựng môi trường giáo dục cho trẻ thông qua hoạt động vui chơi. Bởi đối với trẻ mẫu giáo vui chơi là hoạt động chủ đạo. Qua chơi trẻ được hình thành và phát triển nhân cách, khi chơi cùng là dịp tốt nhất để trẻ khám phá, trải nghiệm môi trường xung quanh, qua đó phát triển ở trẻ óc quan sát, tưởng tượng, năng lực phán đoán, đồng thời thông qua trò chơi đã đáp ứng được nhu cầu của trẻ, làm thoả mãn tính tò mò thích hoạt động, muốn khám phá, thử nghiệm, tạo hành trang cho trẻ mạnh dạn tự tin và hoà nhập với cuộc sống xã hội và phát triển các khả năng của trẻ, góp phát triển đều cho trẻ theo 5 lĩnh vực: Nhận thức, ngôn ngữ, Thẩm mĩ, Tình cảm quan hệ xã hội, thể chất. Song trên thực tế hiện nay giáo viên còn chưa xác định được tầm quan trọng của công việc này dẫn đến  giáo viên việc tổ chức hoạt động vui chơi còn cứng nhắc, máy móc, không khai thác hết nội dung của trò chơi, trẻ chơi mà không có hứng thú , trẻ tham gia một cách thụ động.

Chính vì vậy tôi đã chọn đề tài: “ Một số biện pháp xây dựng môi trường học tập cho trẻ 5- 6 tuổi thông qua hoạt động góc giúp trẻ hoạt động một cách tích cực “ góp phần thực hiện tốt phương pháp đổi mới giáo dục mầm non của trường nói riêng và của ngành học nói chung.

Nghiên cứu được thực hiện trên lớp 5 tuổi 5A2 trường Mầm non  xxx  –  xxx –  xxx , giải pháp thay thế: tạo môi trường học tập tích cực cho trẻ 5 tuổi thông qua hoạt động góc. Dạy thực nghiệm hoạt động góc chủ đề gia đình, chủ đề Thế giới động vật. Kết quả cho thấy tác động đã có ảnh hưởng rõ rệt đến kết quả học tập của trẻ. Điểm trung bình kiểm tra sau tác động (ĐTBstđ= 7,63) cao hơn điểm trung bình kiểm tra trước tác động (ĐTBttđ =5,77) là 1,86; giá trị xác suất p của phép kiểm chứng Ttest phụ thuộc giữa bài kiểm tra trước tác động và bài kiểm tra sau tác động là p=9.97x 10-30 <0,05 điều đó cho thấy điểm trung bình kiểm tra sau tác động lớn hơn điểm trung bình kiểm tra trước tác động là có ý nghĩa, mức độ ảnh hưởng của đề tài là SMD=2,46 được đánh giá là rất lớn, hệ số tương quan giữa điểm kiểm tra trước tác động và sau tác động là r=0,71 được đánh giá là rất lớn. Điều đó khẳng định sử dụng giải pháp thay thế tạo môi trường học tập sang tạo cho trẻ 5 tuổi thông qua hoạt động góc trên lớp 5 tuổi 5A2 đã đạt kết quả rất tốt


Tìm theo từ khóa:

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan