Đề tài NCKHSPUD Mầm non in luôn: Nâng cao chất lượng của việc dạy trẻ 5 – 6 tuổi khám phá khoa học thông qua việc sử dụng phần mềm photosop, powerpoint và videoclip trong bài giảng.


Trong những năm gần đây ứng dụng công nghệ thông tin là một yếu tố quan trọng của việc đổi mới phương pháp dạy học, nhằm phát huy mạnh mẽ năng lực cá nhân cũng như tính tích cực chủ động theo khả năng nhận thức của trẻ làm cho mỗi giờ học trở nênhấp dẫn,  lí thú bất ngờ giúp trẻ tích lũy được nhiều kiến thức và kỹ năng sống trong cuộc sống.

Loại file: word - Số trang: 25 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://tailieu.bantintuvan.com/huong-dan-tai-lieu/Trường mầm non Xxx cũng như các trường mầm non khác cần quan đến việc ứng dụng công nghệ thông tin vào việc dạy các môn học, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin vào việc dạy trẻ khám phá khoa học.Vì nội dung dạy trẻ khám phá gặp rất nhiều vấn đề trừu tượng. Mỗi một chủ đề khác nhau đều có một đối tượng khám phá khác nhau. Để hỗ trợ việc dạy các nội dung này  trong chương trình cũng có khá nhiều hình ảnh minh họa. Nhiều giáo vên cũng rất chịu khó sưu tầm và sử dụng thêm các phương tiện bổ trợ như tranh ảnh ….Giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát , kèm theo lời mô tả, giới thiệu, giải thích trên tranh nhằm mục đích giúp trẻ hiểu bài hơn tuy nhiên đối với những nội dung khó như mô tả sự bốc hơi của nước, tìm hiểu về vòng đời của bướm, sự nảy mầm của hạt …mà giáo viên chỉ sử dụng lời nói và hình ảnh tĩnh để minh họa như vậy sẽ làm giảm hứng thú của trẻ vào các hoạt động và trẻ rất khó hình  dung dẫn đến việc tiếp thu kiến thức của trẻ bị hạn chế.

Giải pháp của chúng tôi là sử dụng phần mềm photosop, powerpoint và videoclip có nội dung phù hợp với một số hoạt động cho trẻ khám phá khoa học thay vì chỉ sử dụng lời nói và các hình ảnh tĩnh trên tranh ảnh trong chương trình và coi đó là nguồn cung cấp kiến thức mới cho trẻ .

Nghiên cứu được tiến hành trên hai nhóm đối tượng trường mầm non Xxx lớp 5C4- thực nghiệm, lớp 5C3- đối chứng.Chúng tôi thực hiện giải pháp thay thế khi dạy trẻ khám phá về “sự lớn lên của gà con, hiện tượng mưa, nòng nọc tìm mẹ”. Trong đó nòng nọc tìm mẹ thuộc chủ đề động vật, hiện tượng mưa thuộc chủ đề các hiện tượng tự nhiên, khám phá sự nảy mầm của hạt thuộc chủ đề thế giới thực vật.


Tìm theo từ khóa: , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan