Đề tài NCKHSPUD Mầm non in luôn: Một số biện pháp chỉ đạo thiết kế góc hoạt động với đồ vật cho trẻ lứa tuổi nhà trẻ (24-36 tháng) trong trường mầm non


Trong phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, ngành học Mầm non đặc biệt chỉ đạo công tác xây dựng môi trường hoạt động vui chơi cho trẻ. Để mỗi phòng học, mỗi sân trường là một sân chơi cuốn hút hấp dẫn, kích thích trẻ tích cực tham gia hoạt động giáo dục, làm cho trẻ cảm thấy “mỗi ngày đến trường là một ngày vui”, thực sự đã – đang và sẽ là vấn đề “nóng” của ngành học. Bởi vậy, hầu hết các cán bộ quản lý, giáo viên Mầm non đều thấy được tầm quan trọng của nhiệm vụ này.

Loại file: word - Số trang: 30 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://tailieu.bantintuvan.com/huong-dan-tai-lieu/Hưởng ứng sự chỉ đạo của ngành và với kinh nghiệm sẵn có khi thực hiện chương trình GDMN mới đầu tiên của thành phố, Tr­ường Mầm non 1- 6 tập trung chỉ đạo xây dựng môi trường giáo dục trong và ngoài lớp học, coi đó là một trong những biện pháp đổi mới ph­ương pháp dạy học. Sau 6 năm học, trường đã thành công bước đầu với những biện pháp chỉ đạo giáo viên thiết kế môi trường giáo dục tích cực, mà  hiệu quả đã được thực tế kiểm chứng.

Trong bài viết này, chúng tôi chỉ xin trình bày ngắn gọn một số biện pháp chỉ đạo thiết kế góc hoạt động với đồ vật (HĐVĐV) có hiệu quả cao trong môi tr­ường giáo dục của các lớp nhà trẻ ( độ tuổi 24-36 tháng). Đây cũng là một góc hoạt động của trẻ mà các nghiên cứu mới còn ít đề cập, vì vậy các đơn vị khi thực hiện  sự thành công còn hạn chế.

Giải pháp của chúng tôi là lựa chọn hình thức – nội dung tổ chức góc  HĐVĐV phù hợp với độ tuổi Nhà trẻ từ 24 – 36  tháng sao cho góc đó thực sự là môi tr­ường giáo dục tích cực, tạo đ­ược nhiều hoạt động giáo dục tích hợp, giáo dục trẻ phát triển toàn diện, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trẻ lứa tuổi này.


Tìm theo từ khóa: , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan