Đề tài NCKHSPUD mầm non: Cung cấp kinh nghiệm sống qua hoạt động thực tiễn giúp trẻ 5-6 tuổi chơi hứng thú trò chơi đóng vai theo chủ đề


Đề tài NCKHSPUD mầm non: Cung cấp kinh nghiệm sống qua hoạt động thực tiễn giúp trẻ 5-6 tuổi chơi hứng thú trò chơi đóng vai theo chủ đề

Loại file: word - Số trang: 20 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://tailieu.bantintuvan.com/huong-dan-tai-lieu/Đề tài NCKHSPUD mầm non: Cung cấp kinh nghiệm sống qua hoạt động thực tiễn giúp trẻ 5-6 tuổi chơi hứng thú trò chơi đóng vai theo chủ đề

I .TÓM TẮT ĐỀ TÀI

Hoạt động vui chơi là một trong các loại hình hoạt động của trẻ ở trường mầm non, là hoạt động chủ đạo của trẻ mẫu giáo được người lớn tổ chức, hướng dẫn nhằm giúp trẻ thỏa mãn các nhu cầu vui chơi và nhận thức, đồng thời nhằm giáo dục và phát triển toàn diện cho trẻ. Trò chơi đóng vai theo chủ đề là trò chơi trong đó trẻ đóng một vai chơi cụ thể để tái tạo lại những ấn tượng, xúc cảm mà trẻ thu nhận được từ môi trường xã hội của người lớn nhờ sự tham gia tích cực của trí tưởng tượng. Đặc bịêt với trẻ mẫu giáo 5 tuổi trẻ đã có ý thức về mình, trẻ chú ý và bắt chước người lớn về hành vi, cách ứng xử, nói năng, ăn mặc,…. Trẻ muốn khẳng định mình bằng cách “tập làm người lớn”, nhưng thực tế, trẻ chưa đủ sức lực và tri thức để làm những công việc của người lớn. Vì thế, ở trẻ 5 tuổi diễn ra mâu thuẫn gay gắt giữa nhu cầu và khả năng của trẻ. Hoạt động vui chơi, trong đó trò chơi đóng vai theo chủ đề đã giúp trẻ giải quyết mâu thuẫn trên. Trẻ thể hiện được và tập khẳng định “cái tôi” thông qua “xã hội trẻ em” trong hoạt động vui chơi. Trò chơi đóng vai theo chủ đề trở thành hoạt động chủ đạo của trẻ và chi phối tất cả các hoạt động khác của trẻ, có ảnh hưởng lớn đến việc hình thành kinh nghiệm sống của trẻ, góp phần củng cố, chính xác hóa, cụ thể hóa, làm phong phú vốn hiểu biết của trẻ về thế giới xung quanh.

Những năm gần đây hoạt động vui chơi và đặc biệt là chơi đóng vai theo chủ đề đã được chú ý và phát triển nhưng tôi thấy kết quả đạt được trên trẻ chưa được như giáo viên mong muốn, Trẻ chơi còn thụ động, một số trẻ còn gượng ép khi tham gia chơi, các kỹ năng, thao tác cần đạt trong trò chơi chưa cao. Chính vì vậy trong năm học này tôi mạnh dạn nghiên cứu đề  tài: Cung cấp kinh nghiệm sống thông qua hoạt động thực tiễn giúp trẻ 5-6 tuổi chơi hứng thú trò chơi đóng vai theo chủ đề.


Tìm theo từ khóa: ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan