Đề tài NCKHSPUD Hóa 9 Hóa 9-Sáng kiến kinh nghiệm Hóa 9 in luôn: Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh và nâng cao chất lượng giảng dạy bộ môn Hóa học lớp 9 thông qua việc sử dụng bản đồ tư duy trong dạy hóa học


Đề tài NCKHSPUD Hóa 9 Hóa 9-Sáng kiến kinh nghiệm Hóa 9 in luôn: Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh và nâng cao chất lượng giảng dạy bộ môn Hóa học lớp 9 thông qua việc sử dụng bản đồ tư duy trong dạy hóa học

Loại file: word - Số trang: 43 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://tailieu.bantintuvan.com/huong-dan-tai-lieu/Đề tài NCKHSPUD Hóa 9 Hóa 9-Sáng kiến kinh nghiệm Hóa 9 in luôn: Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh và nâng cao chất lượng giảng dạy bộ môn Hóa học lớp 9 thông qua việc sử dụng bản đồ tư duy trong dạy hóa học

MỤC LỤC

I/ TÓM TẮT

II/ GIỚI THIỆU

1. Lý do chọn đề tài

2. Thực trạng sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học Hoá học tại trường THCS.

3. Giải pháp thay thế

4. Lịch sử của vấn đề nghiên cứu

5. Vấn đề nghiên cứu

6. Giả thuyết nghiên cứu

III/ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

1. Khách thể nghiên cứu

2. Thiết kế nghiên cứu

3. Quy trình nghiên cứu

   3.1. Xây dựng kế hoạch giảng dạy ở hai lớp thực nghiệm và lớp đối chứng

3.2. Thiết kế bài dạy:

3.3 Xây dựng các mức độ chuẩn bị và sử dụng bản đồ tư duy của học sinh:

3.4 Phân loại học sinh theo nhóm đối tượng để yêu cầu các mức độ chuẩn bị và sử dụng bản đồ tư duy

3.5. Xây dựng kế hoạch chuẩn bị bản đồ tư duy của giáo viên và học sinh trong từng bài dạy cụ thể của các bài trong chương I : Các loại hợp chất vô cơ – Môn Hoá học 9 tại lớp thực nghiệm

3.6 Ví dụ về việc sử dụng bản đồ tư duy đã được tiến hành tại lớp thực nghiệm.

4. Đo lường và thu thập dữ liệu

IV/ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ BÀN LUẬN KẾT QUẢ

V/ KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

VI/ TÀI LIỆU THAM KHẢO

VII/ PHỤ LỤC    1.Kế hoạch bài học ( Giáo án có áp dụng đề tài)

2.Đề bài và đáp án kiểm tra tsxrước  và sau tác động

3.Bảng điểm của lớp thực nghiệm và lớp đối chứng

2

3

5

6

 

7

9

 

15

20

21

24

25

 

26

38

43

 

 


Tìm theo từ khóa: ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan