Đề tài NCKHSPUD Thể dục THPT:Tổ chức tình huống có vấn đề gây hứng thú trong giờ học nhảy xa kiểu “Ưỡn thân” lớp 12


Giải quyết được tình huống có vấn đề sẽ là những tri thức mới, nhận thức mới, từ đó tạo niềm tin, hứng thú trong môn học thể dục của  các em. Trong khuôn khổ có hạn của bài viết này tôi chỉ đề cập đến các hoat động của thầy giáo Tổ chức tình huống có vấn đề, gây hứng thú trong giờ học nhảy xa kiểu ưỡn thân lớp 12” ở trường phổ thông tôi đang giảng dạy.

Loại file: word - Số trang: 20 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://tailieu.bantintuvan.com/huong-dan-tai-lieu/Nghiên cứu đ­ược tiến hành trên hai nhóm tư­ơng đư­ơng là hai lớp 12 của trường THPT ABC. Lớp 12A1 là lớp thực nghiệm và lớp  12A3 là lớp đối chứng. Lớp thực nghiệm đ­ược tiến hành giải pháp thay thế khi trong  các tiết học  có tổ chức được các tình huống có vấn đề gây hứng thú cho học sinh. Kết quả cho thấy tác động đã thực sự có ảnh hư­ởng rõ rệt đến kết quả học tập của học sinh: lớp thực nghiệm đã đạt kết quả học tập cao hơn lớp đối chứng. Điểm bài kiểm tra đầu ra của lớp thực nghiệm có giá trị trung bình là 8,13; điểm bài kiểm tra đầu ra của lớp đối chứng có giá trị trung bình là 7,2. Kết quả kiểm chứng T – Test cho thấy p = 0,00004 < 0,05 nghĩa là có sự khác biệt lớn về điểm trung bình của lớp thực nghiệm và lớp đối chứng. Qua đó chứng tỏ rằng việc áp dụng ph­ương pháp dạy học tổ chức tình huống có vấn đề gây hứng thú trong mỗi tiết học là hoàn toàn có ảnh h­ưởng tích cực đến việc nâng cao kết quả học tập môn nhảy xa ưỡn thân của học sinh lớp 12 ở Trường THPT ABC


Tìm theo từ khóa: , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan