Đề tài NCKHSPUD Thể dục THPT: Vận dụng biện pháp dạy học tích cực và một số bài tập nhằm nâng cao kết quả học tập của học sinh trong luyện tập chạy bền ở trườngTHPT


      Nghiên cứu được tiến hành trên 2 nhóm tương đương thuộc 2 lớp 10C4 và 10C5 của trường THPT ABC. Lớp thực nghiệm là 10C4 và lớp đối chứng là 10C5. Lớp thực nghiệm được tiến hành giải pháp thay thế khi dạy các tiết chạy bền.Kết quả cho thấy tác động đã thực sự có ảnh hưởng rõ rệt đến kết quả học tập của học sinh; lớp thực nghiệm đã đạt kết quả cao hơn lớp đối chứng.

Loại file: word - Số trang: 26 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://tailieu.bantintuvan.com/huong-dan-tai-lieu/Điểm kiểm tra của lớp thực ngiệm có giá trị  TB là 8,08 ; điểm kiểm tra của lớp đối chứng có giá trị TB là 7,2 . Kết quả kiểm chứng T.Test cho thấy P < 0,05 có nghĩa là có sự khác biệt về điểm TB của lớp thực nghiệm và lớp đối chứng. Qua đó chứng tỏ rằng việc áp dụng phương pháp dạy học tích cực và các bài tậplà hoàn toàn có ảnh hưởng đến việc nâng cao kết quả học tập của học sinh lớp 10 ở nội dung chạy bền trong môn thể dục ở bậc THPT.


Tìm theo từ khóa: , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan