Đề tài NCKHSPUD Thể dục THPT: Sử dụng các biện pháp tích cực và bài tập phù hợp sẽ nâng cao kết quả học tập của học sinh lớp 10 trường THPT


      Luật Giáo dục năm 2005 (Điều 5) đã quy định : “Ph­ương pháp giáo dục phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, tư duy sáng tạo của người học; bồi dưỡng cho ngư­ời học năng lực tự học, khả năng thực hành, lòng say mê học tập và ý chí v­ươn lên”.

Loại file: word - Số trang: 21 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://tailieu.bantintuvan.com/huong-dan-tai-lieu/      Quyết định số 16/2006/QĐ-BGD ĐT ngày 5/5/2006 của Bộ tr­ởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã nêu: “Phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh; phù hợp với đặc tr­ưng môn học, đặc điểm đối tượng học sinh, điều kiện của từng lớp học, bồi dưỡng cho học sinh phương pháp tự học, khả năng hợp tác; rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú và trách nhiệm học tập của học sinh”.

     Học sinh THPT cơ thể các em phát triển với tốc độ rất nhanh cả về hình thái, tố chất thể lực cũng như chức phận của các hệ cơ quan trong cơ thể. Lúc này TDTT, dinh dưỡng có tác dụng cực kỳ quan trọng đến việc phát triển toàn diện cơ thể.Điều đó khẳng định vai trò của bộ môn thể dục cũng như nội dung chạy bền trong các nhà trưòngTHPT. Song một thực tế của việc dạy và học bộ môn đang gặp một số khó khăn


Tìm theo từ khóa: , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan