Đề tài NCKHSPUD Thể dục THPT: Nghiên cứu tổ chức Câu lạc bộ bóng rổ nhằm nâng cao sức khỏe hướng học sinh đến những hoạt động lành mạnh, bổ ích


Sức khoẻ đ­ược xem như­ là một bộ phận cấu thành của nền văn hoá xã hội. Đó là một mặt quan trọng của chất lư­ợng đời sống là nguồn tài sản quý báu của mỗi quốc gia trên thế giới, là sản phẩm phản ánh một cách khách quan thành tựu của nhiều lĩnh vực khoa học.

Loại file: word - Số trang: 10 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://tailieu.bantintuvan.com/huong-dan-tai-lieu/Trong chiến lư­ợc phát triển kinh tế và xã hội của đất nư­ớc, Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng vị trí con ngư­ời, xem đó là động lực quan trọng. Điều đó cũng khẳng định cần phải có chính sách chăm sóc giáo dục cải tạo con ng­ười Việt Nam phát triển hài hoà tất cả các mặt thể chất, tinh thần và đạo đức.

Thế hệ trẻ ngày nay đang được sống và học tập dưới một chế độ xã hội chủ nghĩa ư­u việt, đư­ợc thừa hư­ởng những thành quả vĩ đại của ông cha ta để lại trong sự nghiệp chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước. Họ là những  người chủ tư­ơng lai của Nhà nư­ớc. Sứ mệnh lịch sử tương lai của dân tộc đều trông mong vào thế hệ trẻ. Trong di chúc của Hồ Chủ Tịch, Ng­ười đã căn dặn: “Bồi dư­ỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc làm rất quan trọng và cần thiết ….”. Thấm nhuần lời dạy bảo của Ngư­ời, các thế hệ trẻ Việt Nam đã, đang và sẽ là lực lượ­ng quyết định vận mệnh tương lai của đất nư­ớc.


Tìm theo từ khóa: , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan