Đề tài NCKHSPUD Công tác quản lý THPT: Một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THPT


Nhân loại đó bước vào thế kỷ 21 – Thế kỷ của nền kinh tế tri thức, của phát triển và hội nhập. Điều này đặt nền giáo dục thế giới nói chung và nền giáo dục Việt Nam nói riêng trước những thử thách mới. Nhiệm vụ của nền giáo dục hiện đại là vừa phải cung cấp, trang bị cho người học những tri thức khoa học hiện đại lại vừa phải giáo dục cho họ những giá trị văn hoá tinh thần của nhân loại và những bản sắc văn hoá của dân tộc mình. Một nền giỏo dục hiện đại mới đáp ứng được yêu cầu của xã hội hiện đại.

Loại file: word - Số trang: 12 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://tailieu.bantintuvan.com/huong-dan-tai-lieu/Các nghị quyết của Đảng đó xỏc định mục tiêu cơ bản của nền giáo dục Việt Nam là “Xây dựng được những con người thiết tha gắn bó với lý tưởng độc lập dân tộc và CNXH, có đạo đức trong sáng, có ý chớ kiờn cường xây dựng và  bảo và vệ Tổ quốc… giữ gỡn và phỏt huy những giỏ trị văn hoá của dân tộc và con người Việt Nam, có ý thức cộng đồng và phát huy tích cực năng lực cá nhân, có tư duy khoa học sáng tạo, có tác phong công nghiệp, có sức khoẻ. Đó là những con người kế thừa xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh”.


Tìm theo từ khóa: , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan