Đề tài NCKHSPUD Công tác quản lý THPT: Lập kế hoạch cụ thể, chi tiết theo tuần, tháng, học kì và cả năm học của tổ chuyên môn ngay từ đầu năm học có nâng cao kết quả hoàn thành công việc của các thành viên trong tổ hay không?


Áp dụng kế hoạch hoạt động được lập một cách cụ thể, chi tiết theo tuần, tháng, năm  ngay từ đầu năm học của tổ, nhóm chuyên môn là một việc làm hết sức cần thiết và quan trọng đối với tổ, nhóm chuyên môn trong tất cả các trường học nói chung, trường trung học phổ thông (THPT) abc nói riêng.

Loại file: word - Số trang: 20 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://tailieu.bantintuvan.com/huong-dan-tai-lieu/Dựa vào kế hoạch hoạt động của tổ, nhóm chuyên môn được lập một cách cụ thể, chi tiết, tổ trưởng, nhóm trưởng chuyên môn sẽ chủ động trong mọi công việc như tổ chức, giám sát, lãnh đạo tổ, nhóm thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của năm học, các tổ viên có ý thức tự giác và chủ động trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình góp phần năng cao kết quả hoàn thành công việc được giao.

          Giải pháp của chúng tôi là lập kế hoạch chi tiết cụ thể theo tuần, tháng, học kì và cả năm học của tổ trưởng ngay từ đầu năm học thay vì tổ, nhóm chuyên môn chưa có kế hoạch hoặc kế hoạch còn rất chung chung, chưa thật cụ thể, chi tiết ngay từ đầu năm học.


Tìm theo từ khóa: , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan