Đề tài NCKHSPUD Công tác quản lý THPT: Biện pháp quản lý nhằm nâng cao nhận thức của cha mẹ học sinh và học sinh trường Trung học phổ thông ABC đối với hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp


Như rất nhiều các quốc gia trên thế giới, Việt Nam coi con người là tài nguyên quan trọng của đất nước và coi giáo dục là quốc sách hàng đầu. Theo Luật giáo dục Việt Nam năm 2005. Điều 27. “ Mục tiêu của giáo dục phổ thông là giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ

Loại file: word - Số trang: 34 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://tailieu.bantintuvan.com/huong-dan-tai-lieu/và các kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động và sáng tạo, hình thành nhõn cỏch con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân; chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên hoặc đi vào cuộc sống lao động, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”


Tìm theo từ khóa: , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan