ĐỀ TÀI NCKHSPUD Công nghệ 11:NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP CÁC BÀI THUỘC CHƯƠNG VI : “CẤU TẠO CỦA ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG” THÔNG QUA VIỆC SỬ DỤNG MỘT SỐ TỆP CÓ ĐỊNH DẠNG FLASH VÀ VIDEO CLIP HỖ TRỢ DẠY HỌC MÔN CÔNG NGHỆ 11


ĐỀ TÀI NCKHSPUD Công nghệ 11:NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC  TẬP CÁC BÀI  THUỘC CHƯƠNG VI : “CẤU  TẠO CỦA ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG” THÔNG QUA VIỆC SỬ DỤNG MỘT SỐ TỆP CÓ ĐỊNH DẠNG FLASH VÀ VIDEO CLIP HỖ TRỢ DẠY HỌC MÔN CÔNG NGHỆ 11

Loại file: word - Số trang: 30 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://tailieu.bantintuvan.com/huong-dan-tai-lieu/ 

I.Tóm tắt đề tài:

            Như chúng ta đã biết đối tượng nghiên cứu của Công nghệ là quá trình lao động kĩ thuật của con người.Vì cuộc Cách mạng khoa học – Công nghệ đang đưa đến cho con người những niềm hy vọng về khả năng của chúng.Xuất phát từ tình hình thực tế trong những năm gần đây : CNTT được coi là  một trong những ngành khoa học có tốc độ phát triển nhanh nhất,nó mang lại hiệu quả cao cho tất cả các ngành nghề trong xã hội.Xét trong giáo dục các phần mềm dạy học hoàn toàn có thể trợ giúp giáo viên trong quá trình giảng dạy.Việc ứng dụng CNTT trong bài dạy đã góp phần thay thế một số công việc của giáo viên,cách dạy này thể hiện nhiều ưu điểm về mặt sư phạm như khuyến khích sự làm việc độc lập của học sinh,đảm bảo mối liên hệ ngược và cá biệt hoá quá trình học tập.

            Trong chương VI: “Cấu tạo của động cơ đốt trong” của môn Công nghệ 11 có khá nhiều hình ảnh minh hoạ,nhiều giáo viên có tâm huyết cũng đã sưu tầm và sử dụng thêm các phương tiện như tranh ảnh,sơ đồ.Giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát kèm theo lời mô tả,giải thích với mục đích giúp cho học sinh hiểu bài hơn.Tuy nhiên với những nội dung khó,trừu tượng như mô tả cấu tạo,nguyên lý làm việc của các cơ cấu và hệ thống mà giáo viên chỉ dùng lời nói và các hình ảnh tĩnh để minh họa thì học sinh rất khó hình dung nên việc tếp thu của học sinh vẫn còn hạn chế,nhiều học sinh thuộc bài mà không hiểu bản chất,thì kĩ năng vận dụng thực tế vẫn chưa tốt.Giải pháp của tôi là sử dụng một số tệp định dạng Flash và Video Clip có nội dung phù hợp vào các bài thuộc chương VI,thay vì chỉ sử dụng các hình ảnh tĩnh trong SGK,nó là công cụ đắc lực hỗ trợ cung cấp thông tin giúp học sinh hiểu bài.Nghiên cứu được tiến hành trên 2 lớp tương đương nhau : lớp 11B3,lớp 11B4 trường THPT Xxx.Lớp 11B3 là lớp thực nghiệm,lớp 11B4 là lớp đối chứng.Lớp thực nghiệm được thực hiện giải pháp thay thế khi dạy các bài 22,23,24,25,26 thuộc chương VI: “ Cấu tạo của động cơ đốt trong”.Kết quả cho thấy tác động đã có ảnh hưởng rõ rệt đến kết quả học tập của học sinh,lớp thực nghiệm có kết quả học tập cao so với lớp đối chứng.Điểm bài kiểm tra đầu ra của lớp thực nghiệm có giá trị trung bình là 8,1,điểm bài kiểm tra đầu ra của lớp đối chứng là 7,3,kết quả kiểm chứng T-test cho thấy p<0,05 có nghĩa là  có sự khác biệt lớn giữa điểm trung bình của lớp thực nghiệm với lớp đối chứng,điều đó chứng minh rằng sử dụng tệp có định dang Flash và Video Clip dạy học là nâng cao kết quả học tập các bài học thuộc chương VI.


Tìm theo từ khóa: ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan