Đề tài NCKHSP, SKKN Ngữ văn THCS: Đổi mới phương pháp học tập của học sinh qua hướng dẫn học tích cực trong phần Đọc- hiểu văn bản Ngữ văn 8.


Đề tài NCKHSP, SKKN Ngữ văn THCS: Đổi mới phương pháp học tập của học sinh qua hướng dẫn học tích cực trong phần Đọc- hiểu văn bản Ngữ văn 8.

Loại file: word - Số trang: 41 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://tailieu.bantintuvan.com/huong-dan-tai-lieu/Đổi mới phương pháp học tập của học sinh chính là phương pháp giáo dục theo hướng  “Lấy học sinh làm trung tâm, phát huy nhân tố con người ” tức là quá trình dạy học nhằm đánh thức tư duy của học sinh, bắt tư duy các em phải hoạt động, làm sao để người học đứng trước các vấn đề phải tự tìm kiếm cách giải quyết vấn đề, lập luận, thuyết minh làm sáng tỏ vấn đề, biết hợp tác, chia sẻ để tìm đến chân lí khoa học. Đây được xem là bước phát triển về chất trong toàn bộ hệ thống giáo dục, là sự chuyển đổi bản chất của hoạt động dạy học nhằm tạo ra những con người mớ


Tìm theo từ khóa: ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan