DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN THI VÀO LỚP 10 -MÔN NGỮ VĂN (Bộ tài liệu gồm 350 trang)


DANH MỤC  TÀI LIỆU ÔN THI VÀO LỚP 10 -MÔN NGỮ VĂN  (Bộ tài liệu gồm 350 trang – 21 phần . Tài liệu dành cho giáo viên luyện thi  và học sinh tự học tham khảo ôn thi vào lớp 10 THPT)

  DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN THI VÀO LỚP 10 -MÔN NGỮ VĂN (Bộ tài liệu gồm 350 trang)

Định dạng word, sửa được.

Áp dụng: Tham khảo soạn giáo án ôn thi vào lớp 10 Ngữ văn, ÔN thi HSG Ngữ văn, Ôn thi Ngữ văn vào 10

TÀI LIỆU ÔN THI NGỮ VĂN VÀO LỚP 10 THPTdownload Tải về
PHẦN I. TIẾNG VIỆT  
1 Chuyên đề 1download Từ vựng Chi tiết
2 Chuyên đề 2.download Ngữ pháp. Chi tiết
PHẦN II. LÀM VĂN  
3 Chuyên đề 1. downloadVăn tự sự Chi tiết
4 Chuyên đề 2.download Văn nghị luận Chi tiết
5 Chuyên đề 3.download Văn thuyết minh Chi tiết
6 Chuyên đề 4.  Văn bản hành chính công vụ Chi tiết
PHẦN III. VĂN HỌC  
7 Chuyên đề 1:download Văn bản nhật dụng Chi tiết
8 Chuyên đề 2: downloadVăn học trung đại Việt Nam. Chi tiết
       9 Chuyên đề 3: downloadThơ hiện đại Việt Nam sau CM tháng 8.1945  
9.1 downloadQua hai bài thơ hay : ” Đồng Chí” – Chính Hữu và “Bài thơ về tiểu đội xe không kính” – Phạm Tiến Duật   ( Bao gồm các kiến thức cần nhớ,Phân tích tác phẩm, Câu hỏi luyện tập, Các đề làm văn: gợi ý lập dàn ý, phân tích các luận điểm…..) Chi tiết

9.2 downloadQua hai bài thơ hay : ” Đoàn thuyền đánh cá” – Huy Cận  và “Bếp lửa” – Bằng Việt  ( Bao gồm các kiến thức cần nhớ,Phân tích tác phẩm, Câu hỏi luyện tập, Các đề làm văn: gợi ý lập dàn ý, phân tích các luận điểm…..) 

Chi tiết

9.3 downloadQua hai bài thơ hay : ” Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ” – Nguyễn Khoa Điềm  và “Ánh Trăng” – Nguyễn Duy         (Bao gồm các kiến thức cần nhớ,Phân tích tác phẩm, Câu hỏi luyện tập, Các đề làm văn: gợi ý lập dàn ý, phân tích các luận điểm…..)

Chi tiết
9.4 downloadQua hai bài thơ hay : ” Con cò ” – Chế Lan Viên và “Mùa xuân nho nhỏ” – Thanh Hải ( Bao gồm các kiến thức cần nhớ,Phân tích tác phẩm, Câu hỏi luyện tập, Các đề làm văn: gợi ý lập dàn ý, phân tích các luận điểm…..) Chi tiết

9.5 downloadQua ba bài thơ hay : ” Viếng lăng Bác ” – Viễn Phương ; “Sang Thu” – Nguyễn Hữu Thỉnh và ” Nói với con ” -Y Phương       (Bao gồm các kiến thức cần nhớ,Phân tích tác phẩm, Câu hỏi luyện tập, Các đề làm văn: gợi ý lập dàn ý, phân tích các luận điểm…..)

Chi tiết
       10 Chuyên đề 4:download Truyện Việt Nam sau CM tháng 8.1945.  

10.1download Tác phẩm LÀNG- Kim Lân ( Bao gồm các kiến thức cần nhớ,Phân tích tác phẩm, Câu hỏi luyện tập, Các đề làm văn: gợi ý lập dàn ý, phân tích các luận điểm…..)

Chi tiết
10.2downloadTác phẩm LẶNG LẼ SA PA – Nguyễn Thành Long ( Bao gồm các kiến thức cần nhớ,Phân tích tác phẩm, Câu hỏi luyện tập, Các đề làm văn: gợi ý lập dàn ý, phân tích các luận điểm…..) Chi tiết

10.3downloadTác phẩm CHIẾC LƯỢC NGÀ - Nguyễn Quang Sáng ( Bao gồm các kiến thức cần nhớ,Phân tích tác phẩm, Câu hỏi luyện tập, Các đề làm văn: gợi ý lập dàn ý, phân tích các luận điểm…..)

Chi tiết

10.4 downloadTác phẩm BẾN QUÊ- Nguyễn Minh Châu ( Bao gồm các kiến thức cần nhớ,Phân tích tác phẩm, Câu hỏi luyện tập, Các đề làm văn: gợi ý lập dàn ý, phân tích các luận điểm…..)

Chi tiết

10.5 downloadTác phẩm NHỮNG NGÔI SAO XA XÔI – Lê Minh Khuê ( Bao gồm các kiến thức cần nhớ,Phân tích tác phẩm, Câu hỏi luyện tập, Các đề làm văn: gợi ý lập dàn ý, phân tích các luận điểm…..)

Chi tiết
11 Chuyên đề 5:download Văn bản nghị luận – Kịch  
11.1downloadVăn nghị luận

 - Văn nghị luận với các tác phẩm:” Bàn về đọc sách” – Chu Quang Thiềm, ” Tiếng nói của văn nghệ” – Nguyễn Đình Thi, “Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới” – Vũ Khoan

- Tổng kết về văn bản nhật dụng

Chi tiết
11.2 downloadKịch  - Kịch với các tác phẩm:” Kịch ” Bắc Sơn” “– Nguyễn Huy Tưởng, ” Tôi và chúng ta” – Lưu Quang Vũ Chi tiết
11.3 downloadLuyện tập viết đoạn văn Chi tiết

 

Các bài liên quan