Danh mục sáng kiến kinh nghiệm GDCD THPT – Phần I


Danh mục sáng kiến kinh nghiệm GDCD THPT – Phần ISTT Danh mục sáng kiến kinh nghiệm GDCD THPT – Phần I Số trang Tải về
1 SKKN GDCD THPT: Tích hợp giáo dục kỹ năng sống “ cho học sinh trong bài 13- Công dân với cộng đồng- sách GDCD lớp 10 16 Chi tiết
2 SKKN GDCD THPT: “ Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh THPT qua hình thức tích hợp” 20 Chi tiết
3 SKKN GDCD THPT: “Sử dụng trò chơi học tập để nâng cao hiệu quả dạy, học môn giáo dục công dân” 10 Chi tiết
4 SKKN GDCD THPT: Giáo dục một số kĩ năng sống cho học sinh trong công tác chủ nhiệm lớp”. 10 Chi tiết
5 SKKN GDCD THPT: Nâng cao hứng thú học tập môn Giáo dục công dân lớp 12 thông qua việc sử dụng câu chuyện pháp luật. 15 Chi tiết
6 SKKN GDCD THPT: Một số kinh nghiệm trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi môn GDCD ở trường THPT 20 Chi tiết
7 SKKN GDCD THPT: Sử dụng câu chuyện pháp luật để giảng dạy giáo dục công dân lớp 12. 10 Chi tiết
8 SKKN GDCD THPT: “Sử dụng trò chơi học tập để nâng cao hiệu quả dạy, học môn giáo dục công dân 10 Chi tiết
9 SKKN GDCD THPT: Giáo viên chủ nhiệm thực hiện Giáo dục một số kĩ năng sống cho học sinh trong công tác chủ nhiệm lớp”. 10 Chi tiết

 


Tìm theo từ khóa: , , , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan