Danh mục sáng kiến kinh nghiệm GDCD lớp 9 – Phần I


Danh mục sáng kiến kinh nghiệm GDCD lớp 9 – Phần ISTT Danh mục sáng kiến kinh nghiệm GDCD lớp 9 – Phần I Số trang Tải về
1 SKKN GDCD lớp 9: Khai thác tính năng động của học sinh, gây hứng thú trong giờ học môn gdcd ở trường thcs thông qua phương pháp “trò chơi” 15 Chi tiết
2 SKKN GDCD lớp 9: Nghiên cứu về thực trạng và biện pháp giáo dục đạo đức học sinh của trường thcs 31 Chi tiết
3 SKKN GDCD lớp 9: Một số biện pháp nâng cao chất lượng bộ môn gdcd bậc thcs 21 Chi tiết
4 SKKN GDCD lớp 9: Một số biện pháp nâng cao chất lượng bộ môn giáo dục công dân bậcthcs” 27 Chi tiết
5 SKKN GDCD lớp 9: Tích hợp giáo dục môi trường trong dạy học môn giáo dục công dân ở trường thcs 10 Chi tiết
6 SKKN GDCD lớp 9: Về việc tuyên truyền phòng chống hiv/aids trong tiết thực hành ngoại khoá môn gdcd ở trường trung học cơ sở 20 Chi tiết
7 SKKN GDCD lớp 9: Tạo hứng thú cho học sinh trong các bài học thuộc chủ đề đạo đức  môn giáo dục công dân lớp 9 20 Chi tiết
8 SKKN GDCD lớp 9: Giáo dục pháp luật cho học sinh trong nhà trường 25 Chi tiết
9 SKKN GDCD lớp 9: Phương pháp giảng dạy tiết hoạt động thực hành, ngoại khoá môn giáo dục công dân trong trường thcs 20 Chi tiết
10 SKKN GDCD lớp 9:  Sử dụng phương tiện và thiết bị dạy học vào bài 5:  “t́nh hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới” 10 Chi tiết
11 SKKN GDCD lớp 9: Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hoá – hiện đại hoá đất nước 10 Chi tiết

Tìm theo từ khóa: , , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan