Danh mục sáng kiến kinh nghiệm Đoàn – Đội Phần I


Danh mục sáng kiến kinh nghiệm Đoàn – Đội Phần I 

STT Danh mục sáng kiến kinh nghiệm Đoàn – Đội Phần I Tải về
1 SKKN Đoàn đội: Công đoàn với việc xây dựng và củng cố khối đoàn kết nội bộ ở công đoàn cơ sở Chi tiết
2 SKKN Đoàn đội: Một số kinh nghiệm  tổ chức hội thi thiếu nhi trong trường tiểu học của Tổng phụ trách Chi tiết
3 SKKN Đoàn đội: Một số giải pháp bồi dưỡng phụ trách sao trong trường tiểu học đạt hiệu quả cao. Chi tiết
4 SKKN Đoàn đội: Một số biện pháp nâng cao chất lượng trong công tác sao nhi đồng ở trường tiểu học Chi tiết
5 SKKN Đoàn đội: Một số kinh nghiệm trong việc lựa chọn và bồi dưỡng bch đội ở trường thcs Chi tiết
6 SKKN Đoàn đội:  Một số kinh nghiệm xây dựng và phát triển  công tác đội TNTP HCM ở trường thcs Chi tiết
7 SKKN Đoàn đội: Một số biện pháp nâng cao vai trò công tác đội trong nhà trường Chi tiết
8 SKKN Đoàn đội: Một số kinh nghiệm phòng chống ma tuý xâm nhập học đường. Chi tiết
9 SKKN Đoàn đội: Một số biện pháp tổ chức thực hành nghi thức đội đạt hiệu quả cao trong trường tiểu học Chi tiết
10 SKKN Đoàn đội: Tiếp tục thực hiện một số biện pháp chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng công tác đoàn và phong trào thanh niên tại trường thpt Chi tiết
11 SKKN Đoàn đội: Giáo dục học sinh thông qua một số hoạt động của đoàn thanh niên cộng sản HCM Chi tiết

 

 


Tìm theo từ khóa: , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan