Danh mục sáng kiến kinh nghiệm Địa lí 9 – Phần II


Danh mục sáng kiến kinh nghiệm Địa lí 9 – Phần IISTT Danh mục sáng kiến kinh nghiệm Địa lí 9 – Phần II

Tải về

1 SKKN Địa lí 9: Phương pháp tổ chức dạy học theo nhóm nhỏ nhằm nâng cao hứng thú và kết quả học tập Địa lí của Học sinh

Chi tiết

2 SKKN Địa lí 9:  Phương pháp dạy các bài học thực hành  địa lí 9 giúp học sinh vận dụng được kiến thức

Chi tiết


Tìm theo từ khóa: , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan