Danh mục Sáng kiến kinh nghiệm Công nghệ lớp 9 – Phần I


Danh mục Sáng kiến kinh nghiệm Công nghệ lớp 9 – Phần I 

STT Danh mục Sáng kiến kinh nghiệm Công nghệ lớp 9 Số trang Tải về
1 SKKN Công nghệ 9: Một số biện pháp nâng cao chất lượng thực hành công nghệ 9” – công nghệ 9 – mô đun lắp đặt mạch điện gia đình

47

Chi tiết
2 SKKN Công nghệ 9: Dạy học môn công nghệ 9 mô đun lắp đặt mạng điện trong nhà tại trường thcs

20

Chi tiết
3 SKKN Công nghệ 9: Sáng kiến kinh nghiệm phương pháp dạy thực hành môn công nghệ 9 mô đun lắp đặt mạng điện trong nhà

15

Chi tiết
4 SKKN Công nghệ 9:Một số biện pháp nâng cao chất lượng thực hành môn công nghệ 9

51

Chi tiết

 

 


Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan