Danh mục Sáng kiến kinh nghiệm công nghệ lớp 8 – phần I


 

Danh mục Sáng kiến kinh nghiệm công nghệ lớp 8 – phần I 

STT Danh mục Sáng kiến kinh nghiệm công nghệ lớp 8 – phần I Số trang Tải về
1 SKKN Công nghệ 8: kinh nghiệm biên soạn đề kiểm tra môn công nghệ 8

52

Chi tiết
2 SKKN Công nghệ 8: một số bài tập vẽ kỹ thuật môn công nghệ 8

11

Chi tiết
3 SKKN Công nghệ 8: một số kinh nghiệm dạy học sinh vẽ hình chiếu trong môn

công nghệ 8

10

Chi tiết
4 SKKN Công nghệ 8: Đổi mới cách kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn công nghệ lớp 8

11

Chi tiết

 


Tìm theo từ khóa: , , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan