DANH MỤC ĐỀ ÔN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN THPT – PHẦN 1


DANH MỤC ĐỀ ÔN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN THPT - PHẦN 1 Dưới đây là các chuyên đề ôn thi vào lớp 10 môn Toán. Các chuyên đề được biên soạn đầy đủ kiến thức từ cơ bản đến nâng cao. Dành cho giáo viên soạn giảng ôn thi môn Toán vào lớp 10 hoặc học sinh nghiên cứu ôn thi vào lớp 10

Định dạng các chuyên đề dạng word, chỉnh sửa được

 

STT

ĐỀ ÔN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN THPT - PHẦN 1 

TẢI VỀ

1

ĐỀ ÔN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN THPT - ĐỀ SỐ 1 ( Đề ôn thi có kèm theo hướng dẫn giải chi tiết và lời bình) Tài liệu dành cho giáo viên tham khảo  và học sinh yêu thích bộ môn Toán tự luyện thi vào lớp 10 CHUYÊN TOÁN THPT

chi tiết

2

ĐỀ ÔN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN THPT  – ĐỀ SỐ 2 ( Đề ôn thi có kèm theo hướng dẫn giải chi tiết và lời bình) Tài liệu dành cho giáo viên tham khảo  và học sinh yêu thích bộ môn Toán tự luyện thi vào lớp 10 CHUYÊN TOÁN THPT

chi tiết

3

ĐỀ ÔN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN THPT  – ĐỀ SỐ 3 ( Đề ôn thi có kèm theo hướng dẫn giải chi tiết và lời bình) Tài liệu dành cho giáo viên tham khảo  và học sinh yêu thích bộ môn Toán tự luyện thi vào lớp 10 CHUYÊN TOÁN  THPT

chi tiết

4

ĐỀ ÔN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN THPT  – ĐỀ SỐ 4 ( Đề ôn thi có kèm theo hướng dẫn giải chi tiết và lời bình) Tài liệu dành cho giáo viên tham khảo  và học sinh yêu thích bộ môn Toán tự luyện thi vào lớp 10 CHUYÊN TOÁN THPT

chi tiết

5

ĐỀ ÔN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN THPT  - ĐỀ SỐ 5 ( Đề ôn thi có kèm theo hướng dẫn giải chi tiết và lời bình) Tài liệu dành cho giáo viên tham khảo  và học sinh yêu thích bộ môn Toán tự luyện thi vào lớp 10 CHUYÊN TOÁN THPT

chi tiết

6

ĐỀ ÔN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN THPT  – ĐỀ SỐ 6 ( Đề ôn thi có kèm theo hướng dẫn giải chi tiết và lời bình) Tài liệu dành cho giáo viên tham khảo  và học sinh yêu thích bộ môn Toán tự luyện thi vào lớp 10 CHUYÊN TOÁN THPT

chi tiết

7

ĐỀ ÔN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN THPT  – ĐỀ SỐ 7 ( Đề ôn thi có kèm theo hướng dẫn giải chi tiết và lời bình) Tài liệu dành cho giáo viên tham khảo  và học sinh yêu thích bộ môn Toán tự luyện thi vào lớp 10 CHUYÊN TOÁN THPT

chi tiết

8

ĐỀ ÔN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN THPT  – ĐỀ SỐ 8 ( Đề ôn thi có kèm theo hướng dẫn giải chi tiết và lời bình) Tài liệu dành cho giáo viên tham khảo  và học sinh yêu thích bộ môn Toán tự luyện thi vào lớp 10 CHUYÊN TOÁN THPT

chi tiết

9

ĐỀ ÔN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN THPT  – ĐỀ SỐ 9 ( Đề ôn thi có kèm theo hướng dẫn giải chi tiết và lời bình) Tài liệu dành cho giáo viên tham khảo  và học sinh yêu thích bộ môn Toán tự luyện thi vào lớp 10 CHUYÊN TOÁN THPT

chi tiết

10

ĐỀ ÔN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN THPT  – ĐỀ SỐ 10 ( Đề ôn thi có kèm theo hướng dẫn giải chi tiết và lời bình) Tài liệu dành cho giáo viên tham khảo  và học sinh yêu thích bộ môn Toán tự luyện thi vào lớp 10 CHUYÊN TOÁN THPT

chi tiết


Tìm theo từ khóa: , , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan