DANH MỤC ĐỀ ÔN THI HỌC KÌ 2 – TOÁN 9- PHẦN 1


DANH MỤC ĐỀ ÔN THI HỌC KÌ 2 – TOÁN 9- PHẦN 1 ( Đề thi có kèm theo đáp án) Tài liệu dành cho giáo viên và học sinh yêu thích bộ môn Toán 9 THCS Dưới đây là tuyển tập đề toán lớp 9 học kỳ II. Các đề đều ở dạng word, có đáp án.

Áp dụng: Tham khảo đề kiểm tra HKII môn Toán lớp 9, Soạn giáo án HSG Toán 9, Tự ôn tập Toán 9

STT

ĐỀ ÔN THI HỌC KÌ 2 – TOÁN 9- PHẦN 1 

TẢI VỀ

1 ĐỀ ÔN THI HỌC KÌ 2 – TOÁN 9- ĐỀ SỐ 1 download( Đề thi có kèm theo đáp án) Tài liệu dành cho giáo viên và học sinh yêu thích bộ môn Toán 9 THCS

chi tiết

2 ĐỀ ÔN THI HỌC KÌ 2 – TOÁN 9- ĐỀ SỐ 2 download( Đề thi có kèm theo đáp án) Tài liệu dành cho giáo viên và học sinh yêu thích bộ môn Toán 9 THCS

chi tiết

3 ĐỀ ÔN THI HỌC KÌ 2 – TOÁN 9- ĐỀ SỐ 3 download( Đề thi có kèm theo đáp án) Tài liệu dành cho giáo viên và học sinh yêu thích bộ môn Toán 9 THCS

chi tiết

4 ĐỀ ÔN THI HỌC KÌ 2 – TOÁN 9- ĐỀ SỐ 4 download( Đề thi có kèm theo đáp án) Tài liệu dành cho giáo viên và học sinh yêu thích bộ môn Toán 9 THCS

chi tiết

5 ĐỀ ÔN THI HỌC KÌ 2 – TOÁN 9- ĐỀ SỐ 5 download( Đề thi có kèm theo đáp án) Tài liệu dành cho giáo viên và học sinh yêu thích bộ môn Toán 9 THCS

chi tiết


Tìm theo từ khóa: , , , , , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan