DANH MỤC ĐỀ ÔN THI HỌC KÌ 2 – TOÁN 8- PHẦN 1


DANH MỤC ĐỀ ÔN THI HỌC KÌ 2 – TOÁN 8- PHẦN 1Dưới đây là tuyển tập DANH MỤC ĐỀ ÔN THI HỌC KÌ 2 – TOÁN 8- PHẦN 1. Các đề ôn tạp Toán 8 đều ở dạng word, sửa được

Áp dụng: Tham khảo soạn đề ôn học kỳ II toán 8, Soạn đề kiểm tra Toán 8, Soạn đề thi HSG Toán 8

 

STT ĐỀ ÔN THI HỌC KÌ 2 – TOÁN 8- PHẦN 1

TẢI VỀ

1

ĐỀ ÔN THI HỌC KÌ 2 – TOÁN 8- ĐỀ SỐ 1 ( Đề thi có kèm theo đáp án) Tài liệu dành cho giáo viên và học sinh yêu thích bộ môn Toán 8 THCS

 

chi tiết

2

ĐỀ ÔN THI HỌC KÌ 2 – TOÁN 8- ĐỀ SỐ 2 ( Đề thi có kèm theo đáp án) Tài liệu dành cho giáo viên và học sinh yêu thích bộ môn Toán 8 THCS

 

chi tiết

3

ĐỀ ÔN THI HỌC KÌ 2 – TOÁN 8- ĐỀ SỐ 3 ( Đề thi có kèm theo đáp án) Tài liệu dành cho giáo viên và học sinh yêu thích bộ môn Toán 8 THCS

 

chi tiết


Tìm theo từ khóa: , , , , , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan