DANH MỤC ĐỀ TÀI NCKHSPUD VẬT LÝ 12 – PHẦN 1


 DANH MỤC ĐỀ TÀI NCKHSPUD VẬT LÝ 12 – PHẦN 1STT

ĐỀ TÀI NCKHSPUD VẬT LÝ 12 – PHẦN 1

TẢI VỀ

1

 Đề tài NCKHSPUD Vật lý 12:Áp dụng liên hệ giữa dao động điều hòa và chuyển động tròn đều để giải bài toán xác định thời gian trong dao động điều hòa

chi tiết

2

Đề tài NCKHSPUD Vật lý 12: Bài toán hộp đen

chi tiết

3

Đề tài NCKHSPUD Vật lý 12: Nâng cao hiệu quả học tập bài hiện tượng phóng xạ bằng cách chia dạng bài tập chi tiết, khoa học. (học sinh lớp 12 trường THPT)

chi tiết

4

Đề tài NCKHSPUD Vật lý 12: “Hiện tượng phóng xạ” trong chương “vật lý hạt nhân” thuộc  chương trình lớp 12

chi tiết

5

Đề tài NCKHSPUD Vật lý 12: Mối quan hệ giữa dao động điều hòa và chuyển động tròn đều. áp dụng giải bài toán

chi tiết

6

Đề tài NCKHSPUD Vật lý 12: Sử dụng máy tính fx – 570ES  để tổng hợp dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số

chi tiết

 

 


Tìm theo từ khóa: , , , , , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan