Tuyển tập đề tài NCKHSPUD, SKKN SInh học 9 – Phần 10


Danh mục đề tài NCKHSPUD, SKKN SInh học 9 – Phần 10

Dưới đây là Tuyển tập SKKN và đề tài NCKHSPUD SInh học lớp 9 THCS. các SKKN sinh 9 hoặc đề tài NCKHSPUD Sinh học lớp 9 đều có định dạng word, chính sửa được.

Áp dụng: Viết SKKN – Viết đề tài NCKHSPUD Sinh học lớp 9 

STT

Tến SKKN – Đề tài NCKHSP Sinh 9 Số trang

Tải về

1 Đề tài NCKHSPUD, SKKN Sinh học 9: SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP NÊU VẤN ĐỀ KHI DẠY   “SỰ TĂNG CƯỜNG SỨC ĐỀ KHÁNG CỦA SÂU BỌ VÀ VI KHUẨN” 

13

Tải về

2 Đề tài NCKHSPUD, SKKN Sinh học 9:GIẢNG DẠY PHẦN DI TRUYỀN HỌC VÀ CHỌN GIỐNG LỚP 9 THEO HƯỚNG PHÁT HUY TRÍ LỰC HỌC SINH

12

Tải về

3 Đề tài NCKHSPUD, SKKN Sinh học 9:VẬN DỤNG VIỆC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀO GIẢNG DẠY DI TRUYỀN HỌC CỦA MENĐEN Ở THCS

12

Tải về

4 Đề tài NCKHSPUD, SKKN Sinh học 9: ĐỔI MỚI PPGD “ADN VÀ BẢN CHẤT CỦA GEN” LỚP 9 THEO HƯỚNG LẤY HỌC SINH LÀM TRUNG TÂM

10

Tải về

5 Đề tài NCKHSPUD, SKKN Sinh học 9: PHƯƠNG PHÁP “ SỬ DỤNG SƠ ĐỒ HOÁ TRONG DẠY HỌC PHẦN SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG”.

14

Tải về


Tìm theo từ khóa: ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan