Danh mục đề tài NCKHSPUD lớp 4 – Phần III


Danh mục đề tài NCKHSPUD lớp 4 – Phần IIISTT

Đề tài NCKHSPUD lớp 4 Số trang

Tải về

1 NCKHSPUD lớp 4: Sử dụng tích cực đồ dùng dạy học trong môn tiếng việt lớp 4 nhằm nâng cao kết quả học tập cho học sinh

22

Tải về
2 NCKHSPUD lớp 4: Nâng cao kết quả giải toán khó cho học sinh lớp 4 bằng ph­ương pháp sơ đồ đoạn thẳng

30

Tải về
3 NCKHSPUD lớp 4: Sử dụng cntt để nâng cao kết quả học tập các bài chương phân số   lớp 4

22

Tải về
4 NCKHSPUD lớp 4: Một số giải pháp nâng cao chất lượng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 4

34

Tải về
5 NCKHSPUD lớp 4: Một số giải  pháp nâng cao chất lượng dạy học tập làm văn cho học sinh lớp 4

33

Tải về
6 NCKHSPUD lớp 4: Phương pháp dạy học tích cực với phân môn tập đọc lớp 4

26

Tải về

 


Tìm theo từ khóa: , , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan