DANH MỤC CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN SINH HỌC 12- PHẦN 1


DANH MỤC CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN SINH HỌC 12- PHẦN 1Dưới đây là tuyển tập các chuyên đề ôn thi THPT quốc gia môn SInh học lớp 12. Định dạng các chuyên đề ở dạng word có thể chỉnh sửa được.

Áp dụng: SOạn giáo án ôn thi THPT QG sinh học, Ôn thi HSG sinh học, ôn tập sinh học 12.

STT Tên CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN SINH HỌC 12- PHẦN 1 Tải về
  1. 1
CHUYÊN ĐỀ  ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN SINH HỌC 12CHUYÊN ĐỀ 1: CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ CƠ CHẾ DI TRUYỀN (P1) Chi tiết
  1. 2
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN SINH HỌC 12CHUYÊN ĐỀ 2: CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ CƠ CHẾ DI TRUYỀN (P2) Chi tiết
  1. 3
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA  MÔN SINH HỌC 12CHUYÊN ĐỀ 3: DI TRUYỀN HỌC TẾ BÀO  Chi tiết
  1.  4
CHUYÊN ĐỀ  ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN SINH HỌC 12CHUYÊN ĐỀ 4: PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP DI TRUYỀN NGƯỜIdownload (1) Chi tiết
  1. 5
CHUYÊN ĐỀ  ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN SINH HỌC 12BỘ ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN SINH HỌCdownload (1) Chi tiết

Tìm theo từ khóa: , , , , , , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan