các bài giảng văn thuộc thể loại kịch thông qua việc sử dụng các video clip trong dạy học (đối với lớp 11)


các bài giảng văn thuộc thể loại kịch thông qua việc sử dụng các video clip trong dạy học (đối với lớp 11)

Loại file: word - Số trang: 15 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://tailieu.bantintuvan.com/huong-dan-tai-lieu/     Như chúng ta đã biết việc ứng dụng CNTT vào dạy học là một trong những yêu cầu quan trọng cuả đổi mới phương pháp dạy học. Hiện nay việc ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học luôn được các giáo viên chú trọng quan tâm nhất là đối với môn Ngữ Văn  ở những bài học thuộc thể loại kịch lớp 11 , bởi nó giúp cho học sinh hiểu bài sâu sắc hơn, ghi nhớ bài nhanh và lâu hơn, làm học sinh  hứng thú hơn với bài học hơn.

       Giải pháp của là tôi sử dụng VIDEO CLIP có nội dung phù hợp với một số bài giảng văn thuộc thể loại kịch vì nếu chỉ cho các em đọc văn bản theo sách giáo khoa và dựa vào đó tìm hiểu thì học sinh không thể hiểu sâu sắc được nội dung bài học cũng như  đặc trưng của thể loại kịch: ngôn ngữ kịch, hành động kịch, nhân vật kịch, xung đột kịch.

Nghiên cứu được tiến hành trên hai nhóm tương đương: hai lớp 11 trường THPT XXX. Lớp 11B3 là thực nghiệm và lớp 11B9 là đối chứng. Lớp thực nghiệm được thực hiện giải pháp thay thế khi dạy các bài “Tình yêu và thù hận”, “Vĩnh biệt cửu Trùng Đài”. Kết quả cho thấy tác động đã có ảnh hưởng rõ rệt đến kết quả học tập của học sinh: lớp thực nghiệm đạt kết quả cao hơn so với lớp đối chứng. Điểm bài kiểm tra đầu ra của lớp thực nghiệm là 8,09;điểm bài kiểm tra đầu ra của lớp đối chứng là 7,21. Kết quả kiểm chứng t-test cho thấy p <0,05 nghĩa là có sự khác biệt lớn giữa điểm trung bình của lớp thực nghiệm và lớp đối chứng. Điều đó chứng minh rằng việc sử dụng VIDEO CLIP trong việc dạy học làm nâng cao kết quả học tập của học sinh trong các bài thuộc thể loại kịch.


Tìm theo từ khóa: ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan