2 đề tài NCKHSPUD lớp 2 – In được luôn


 

2 đề tài NCKHSPUD lớp 2 – In được luônSTT

Tên Đề tài NCKHSPUD lớp 2

Số trang

1 NCKHSPUD lớp 2-Nâng cao hứng thú và kết quả học tập của HS qua việc ứng dụng công nghệ thông tin khi dạy Luyện từ và câu lớp 2

Tải về

16

2 NCKHSPUD lớp 2-Đề tài: “ Sử dụng Công nghệ thông tin nhằm nâng cao kĩ năng luyện nói trong phân môn kể chuyện theo tranh lớp 2

 

Tải về

21

 


Tìm theo từ khóa: , , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan